КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я"

Послуги

У Центрі психічного здоров"я доступна послуга психологічного консультування за допомогою методів символдрама (катативно-імагінативна психотерапія) та позитивна психотерапія Н.Пезешкіана від сертифікованого психолога-консультанта Максимчук Катерини Іванівни. (1)
У КНП «ХОМЦПЗ» працюють лікарі-наркологи, у яких можна отримати кваліфіковану, професійну допомогу (в т.ч. анонімно). Проводиться «кодування», виведення з запійного стану, очищення організму від продуктів розпаду алкоголю (детоксикація), відновлення нормального функціонування органів і психологічного стану (1)
У КНП "ХОМЦПЗ" послуги надають ЛОГОПЕД та ДЕФЕКТОЛОГ. (1)
У КНП "ХОМЦПЗ" за Програмою медичних гарантій у 2021, безкоштовно, надається ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА. (1)
У КНП "ХОМЦПЗ" (в т.ч. анонімно) послуги надають ПСИХОЛОГ та ПСИХОТЕРАПЕВТ. (1)
У КНП «ХОМЦПЗ» проводить електоренцефалографія (ЕЕГ). (1)

Записатись до лікаря

Перейти до запису

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лiкарi

23 Лiкаря

Новини

Статті

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров’я» (далі – КНП «ХОМЦПЗ») є закладом охорони здоров’я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров’я та Статуту закладу.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським і Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України та Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Головною метою функціонування КНП «ХОМЦПЗ» є здійснення медичної практики та надання своєчасної, висококваліфікованої поліклінічно-консультативної, лікувально-діагностичної третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню Хмельницької області з психіатрії, наркології, медичної психології і психотерапії.

Предметом діяльності Закладу є:

 • медична практика з надання амбулаторно, та в умовах денного стаціонару, медичної допомогидітям та дорослому населенню з психіатрії, наркології, медичної психології, психотерапії, логопедії;
 • надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги населенню амбулаторно згідно галузевих стандартів та клінічних протоколів, розроблених на засадах доказової медицини;
 • забезпечення профілактичної роботи, якісного обстеження, лікування, реабілітації пацієнтів в амбулаторних умовах на платній та безоплатній основі;
 • проведення обов’язкових профілактичних га періодичних психіатричних та наркологічних оглядів для визначення протипоказань щодо впровадження різних видів діяльності згідно з законодавством України;
 • примусовий огляд осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;
 • примусове амбулаторне лікування осіб для надання амбулаторної психіатричної допомоги за рішенням суду;
 • застосування за рішенням суду примусових амбулаторних заходів медичного характеру;
 • надання невідкладної психонаркологічної медичної допомоги;
 • забезпечення амбулаторною консультативною допомогою населення Хмельницької області, які отримують медичну допомогу в інших закладах охорони здоров'я для верифікації діагнозу і вирішення питання про подальше їх лікування;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • забезпечення діагностичного обстеження на платній та безоплатній основі населення;
 • надання амбулаторної консультативної психіатричної та наркологічної допомоги фізичним особам на платній та безоплатній основі;
 • надання психологічної, психотерапевтичної, логопедичної допомоги населенню на платній та безоплатній основі;
 • надання логопедичної допомоги;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • надання медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами та залежностями в умовах денного стаціонару;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • обстеження військовозобов’язаних;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • надання соціально-правової допомоги особам, які страждають на психічні розлади;
 • впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;
 • проведення постійного оперативного достовірного аналізу та моніторингу стану психічного здоров’я населення Хмельницької області;
 • здійснення медичного обслуговування на платній та безоплатній основі з фізичними й юридичними особами за договорами;
 • дотримання персоналом медичної етики і деонтології, захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;
 • гігієнічне виховання пацієнтів та пропаганда здорового способу життя;
 • ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан медичного обслуговування;
 • облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності структурних підрозділі впідприємства;
 • участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • безперервний моніторинг та впровадження в практику новітніх досягнень в галузі охорони здоров’я
 • організація заходів з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу у галузі психіатрії, психотерапії, наркології;
 • психологічна підтримка членів родини пацієнта з психічними розладами, його законних представників та осіб, які здійснюють догляд, навчання технікам самодопомоги;
 • здійснення функцій клінічної бази для лікарів-інтернів;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.

З 2020 року КНП «ХОМЦПЗ» знаходиться за адресою Львівське шосе, буд.10/1. Розміщена амбулаторна служба та денний стаціонар на 25 ліжок.

Відповідно до Ліцензії на провадження господарської діяльності на медичну практику наш заклад надає амбулаторну психіатричну та наркологічну допомогу населенню за лікарськими спеціальностями, таким як: організація і управління охороною здоров’я, психіатрія, дитяча психіатрія, психотерапія, медична психологія, наркологія, функціональна діагностика, фізіотерапія. Функціонує кабінет платних послуг, який надає допомогу анонімно. Заклад співпрацює з НСЗУ та укладеного договору з НСЗУ, укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».


Статут КНП «ХОМЦПЗ»
Контактні номери

(097) 2772146- реєстратура;

(096) 6054537- денний стаціонар.

Послуги

Медична допомога з КНП "ХОМЦПЗ" надається за Програмою медичних гарантій-2021 НСЗУ.

Також надаються платні медичні послуги :

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, що надаються

комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров’я» 

 

 

№ з/п

Назва послуги

Тариф на послугу без урахування ПДВ (грн.)

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини: 

1

консультація лікаря-психіатра

103,00

2

консультація лікаря-психотерапевта (з проведенням індивідуального сеансу психотерапії)

163,00

3

діагностика та розробка індивідуальної програми психологічної реабілітації отримувача послуг (комісійний огляд у складі лікаря-психіатра, лікаря-психотерапевта, психолога)

171,00

4

діагностика невротичних розладів, тривожних розладів, панічних атак

129,00

5

психодіагностична оцінка когнітивної та особистісної сфери для видачі сертифікату

165,00

6

психодіагностика у випадку звернення

243,00

7

консультування батьків лікарем-психологом

87,00

8

діагностика коефіцієнту інтелекту (IQ) у дітей

282,00

9

Діагностика когнітивних розладів та поведінкових розладів

126,00

10

Діагностика розладів аутичного спектру (РАС) за методиками: ADOS, CASD та оцінювання за шкалою Вайленда

113,00

11

Діагностика акцентуацій  характеру у дітей 

142,00

12

Діагностика психопатичних станів та акцентуацій характеру  у дорослих

117,00

13

Консультація логопеда (огляд дитини)

66,00

14

Консультація для батьків дітей, які мають мовленнєві порушення

125,00

15

Логопедичний масаж  при невротичних розладах

66,00

16

Консультація лікаря з функціональної діагностики

97,00

17

Електроенцефалографія з функціональними пробами, візуальним аналізом

201,00

18

Електроенцефалографія з функціональними пробами, комп’ютерним аналізом

286,00

19

Електрокардіографія у дванадцяти відведеннях

120,00

20

Електрокардіографія у дванадцяти відведеннях з навантаженням

172,00

21

Електрофорез

45,00

22

Магнітотерапія

39,00

23

Ультрафіолетове опромінення

18,00

24

Терапія з використанням лампи Солюкс

30,00

25

Дарсонвалізація

39,00

26

Гальванізація

40,00

27

Діодинамотерапія

29,00

28

Ультрависокочастотна терапія (УВЧ)

29,00

29

Електросон

39,00

30

Ампліпульс  терапія

40,00

Анонімне обстеження та лікування хворих алкоголізмом та наркоманією

1

Витвереження осіб в алкогольному сп’янінні за згодою хворого

767,00

2

Надання медичної допомоги особам, які зловживають алкоголем  

1157,00

3

Анонімна детоксикація хворих після вживання алкоголю

1335,00

4

Консультація та спостереження осіб з приводу алкоголізму з використанням тестів на наркотики «Креатив МП» та «SNIPER» (без консультації лікаря-психолога)

482,00

5

Консультація та спостереження осіб з приводу алкоголізму з використанням тестів на наркотики «Креатив МП» та «SNIPER» (включаючи консультацію лікаря-психолога)

521,00

6

Лікування хворих із синдромом залежності від алкоголю (амбулаторно),

1 відвідування

788,00

Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

1

Виконання внутрішньовенної ін’єкції

32,00

2

Виконання внутрішньом’язової  ін’єкції

20,00

3

Виконання внутрішньовенної інфузії (краплинна)

281,00

4

Постановка венозного катетера

89,00

5

Проба на чутливість

77,00

6

Забір крові з вени

34,00

7

Виконання підшкірної ін’єкції 

20,00

8

Консультація лікаря-психіатра за місцем проживання пацієнта

244,00

9

Консультація лікаря-психолога за місцем проживання пацієнта

320,00

Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров’я

1

Лікування логоневрозів у дорослих ( 1 заняття)

96,00

2

Надання висновку експерта з питань судово-медичної та судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб (адвокатський запит, звернення щодо отримання виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого)

103,00

3

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

55,00

4

Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту; повторно проходять інтернатуру

874,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифи

на платні медичні послуги, що надаються КНП «ХОМЦПЗ»

 

№ з/п

Назва послуги

Тариф на послугу без урахування ПДВ (грн.)

 

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 

1

Медичний огляд лікарем-психіатром

106,00

2

Медичний огляд лікарем-наркологом з дослідженням крові на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин

171,00

3

Профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів

322,00

4

Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

283,00

5

Паркування автомобілів та інших транспортних засобів, за добу

28,00

 

 

 

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Закон України

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про психіатричну допомогу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.143)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1364-IV від 09.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.221
№ 1033-V від 17.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.445
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4795-VI від 22.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.106
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 2-рп/2016 від 01.06.2016}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2205-VIII від 14.11.2017, ВВР, 2017, № 51-52, ст.448
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2017, № 6-7, ст.43}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 13-р/2018 від 20.12.2018}

 

{У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

 

{У тексті Закону слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінено словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

 

{У тексті Закону слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту, навчання осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та обов’язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

психічні розлади - розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті;

тяжкий психічний розлад - розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті), який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку;

психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну та психологічну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;

{Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

фахівець - медичний працівник (лікар, медична сестра, фельдшер), психолог, соціальний працівник та інший працівник, який має відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і бере участь у наданні психіатричної допомоги;

комісія лікарів-психіатрів - два чи більше лікарів-психіатрів, які колегіально приймають рішення з питань, пов’язаних з наданням психіатричної допомоги;

заклад з надання психіатричної допомоги - психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад охорони здоров’я, центр, відділення, кабінет тощо, інші заклади та установи будь-якої форми власності, діяльність яких пов’язана з наданням психіатричної допомоги;

{Абзац сьомий статті 1 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, - юридична особа будь-якої форми власності, що надає соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

законні представники - батьки (усиновителі), опікуни або інші особи, уповноважені законом представляти інтереси осіб, які страждають на психічні розлади, у тому числі здійснювати захист їх прав, свобод і законних інтересів при наданні їм психіатричної допомоги;

усвідомлена згода особи - це згода, вільно висловлена особою, здатною зрозуміти інформацію, що надається доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, методи діагностики, лікування та лікарські засоби, що можуть застосовуватися в процесі надання психіатричної допомоги, їх побічні ефекти та альтернативні методи лікування;

амбулаторна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, в амбулаторних умовах;

стаціонарна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, і надається в стаціонарних умовах понад 24 години підряд.

Стаття 2. Законодавство України про психіатричну допомогу

Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про психіатричну допомогу, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Презумпція психічного здоров’я

Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Стаття 4. Принципи надання психіатричної допомоги

Психіатрична допомога надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань, необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг.

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Стаття 5. Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади

Держава гарантує:

належне фінансове забезпечення надання психіатричної допомоги населенню, затвердження та виконання державних цільових програм у цій сфері;

{Абзац другий частини першої статті 5 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

безоплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я та безоплатне або на пільгових умовах забезпечення їх лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за нею. Розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць;

{Абзац четвертий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1364-IV від 09.12.2003; в редакції Закону № 4795-VI від 22.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016№ 2249-VIII від 19.12.2017}

надання у державних та комунальних закладах з надання психіатричної допомоги безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах;

здійснення всіх видів експертизи психічного стану особи;

захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

вирішення в установленому законом порядку питань опіки та піклування щодо осіб, які страждають на психічні розлади;

надання соціальних послуг інвалідам та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

{Абзац дев’ятий частини першої статті 5 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

здобуття безоплатно відповідної освіти особами, які страждають на психічні розлади, у державних та комунальних навчальних закладах;

встановлення обов’язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях для працевлаштування інвалідів, які страждають на психічні розлади, в установленому законом порядку та нагляд за дотриманням цих квот.

{Абзац одинадцятий частини першої статті 5 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень:

створюють заклади з надання психіатричної допомоги, заклади соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, та спеціальні навчальні заклади;

{Абзац другий частини другої статті 5 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та реалізації прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

організовують за спеціальними програмами безоплатне спеціальне (корекційне), загальноосвітнє та професійно-технічне навчання осіб, які страждають на психічні розлади;

{Абзац четвертий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

створюють підприємства, цехи, дільниці тощо з полегшеними умовами праці для здійснення трудової реабілітації, оволодіння новими професіями та працевлаштування осіб, які страждають на психічні розлади, забезпечення надання їм реабілітаційних послуг у встановленому законодавством порядку;

{Абзац п’ятий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

організовують місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і потребують спеціальних умов проживання та (або) втратили соціальний зв’язок;

{Абзац шостий частини другої статті 5 в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

поліпшують житлові умови осіб, які страждають на психічні розлади, в установленому законодавством порядку;

забезпечують виконання загальнодержавних та інших програм у сфері надання психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;

забезпечують відповідно до закону надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, здійснюють відповідно до законів інші заходи щодо соціального та правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади.

{Абзац дев’ятий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Стаття 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання психіатричної допомоги

Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв’язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов’язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та лікування у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі, а також інші відомості про стан психічного здоров’я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та п’ятою цієї статті.

{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги має сама особа чи її законний представник.

За усвідомленою письмовою згодою особи або її законного представника відомості про стан психічного здоров’я цієї особи та надання їй психіатричної допомоги можуть передаватися іншим особам лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для проведення обстеження та лікування чи захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в науковій літературі, використання у навчальному процесі.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для:

1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги;

2) провадження досудового розслідування, складання досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого органу з питань пробації.

{Пункт 2 частини четвертої статті 6 в редакції Законів № 4652-VI від 13.04.2012№ 1492-VIII від 07.09.2016}

У листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає на психічний розлад, діагноз психічного розладу вписується за згодою цієї особи, а у разі її незгоди - лише причина непрацездатності (захворювання, травма або інша причина).

Забороняється без письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника та лікаря-психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка страждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахівцями при наданні їй психіатричної допомоги.

{Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Забороняється вимагати відомості про стан психічного здоров’я особи та про надання їй психіатричної допомоги, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими законами.

Документи, що містять відомості про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги, повинні зберігатися з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. Вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання може здійснюватися лише у випадках, встановлених законом.

Стаття 7. Діагностика психічного розладу та лікування особи, яка страждає на психічний розлад

Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів діагностики та Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я для застосування в Україні. Діагноз психічного розладу не може базуватися на незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними, правовими, релігійними, культурними цінностями або на будь-яких інших підставах, безпосередньо не пов’язаних із станом її психічного здоров’я.

Методи діагностики та лікування і лікарські засоби, дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, застосовуються лише з діагностичною та лікувальною метою відповідно до характеру психічних розладів і не можуть призначатися для покарання особи, яка страждає на психічний розлад, або в інтересах інших осіб.

Забороняється визначати стан психічного здоров’я особи та встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи посмертно.

Методи діагностики та лікування і лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров’я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів: за усвідомленою письмовою згодою особи, яка досягла 14 років; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) - за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна надати усвідомлену письмову згоду, - за письмовою згодою її законного представника.

{Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1033-V від 17.05.2007; в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

Перелік методів діагностики та лікування і лікарських засобів, що становлять підвищений ризик для здоров’я особи, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Стаття 8. Забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги та запобігання небезпечним діянням з боку осіб, які страждають на психічні розлади

Психіатрична допомога надається в найменш обмежених умовах, що забезпечують безпеку особи та інших осіб, при додержанні прав і законних інтересів особи, якій надається психіатрична допомога.

Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції особи, яка страждає на психічний розлад, при наданні їй психіатричної допомоги застосовуються за призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного працівника, на якого власником закладу з надання психіатричної допомоги чи уповноваженим ним органом покладені обов’язки з надання психіатричної допомоги, і застосовуються лише в тих випадках, формах і на той час, коли всіма іншими законними заходами неможливо запобігти діям особи, що являють собою безпосередню небезпеку для неї або інших осіб. Про форми та час застосування заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції робиться запис у медичній документації. Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції застосовуються відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Поліцейські зобов’язані подавати допомогу медичним працівникам або батькам (одному з батьків), чоловіку (дружині), незалежно від віку особи, яка потребує психіатричної допомоги, за їх зверненням, у разі надання психіатричної допомоги в примусовому порядку та забезпечувати безпечні умови для доступу до особи та її психіатричного огляду, госпіталізації. Органи внутрішніх справ повинні запобігати діям з боку особи, якій надається психіатрична допомога в примусовому порядку, що загрожують життю і здоров’ю оточуючих та інших осіб, та вживати заходи щодо забезпечення схоронності залишеного без нагляду майна та житла особи, яка госпіталізується в примусовому порядку, а в разі необхідності - проводити розшук особи, якій психіатрична допомога повинна надаватися в примусовому порядку.

{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015№ 2205-VIII від 14.11.2017}

Стаття 9. Обмеження, пов’язані з виконанням окремих видів діяльності

Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п’яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу, у тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин, до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих.

{Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

З метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я вона підлягає обов’язковому попередньому (перед початком діяльності) та періодичним (у процесі діяльності) психіатричним оглядам, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, або позачерговим (у процесі діяльності) у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами. Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012№ 2205-VIII від 14.11.2017}

Рішення про визнання особи внаслідок психічного розладу, у тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин, тимчасово або постійно непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих, приймається відповідною лікарською комісією за участю лікаря-психіатра на підставі оцінки стану психічного здоров’я особи відповідно до переліку медичних психіатричних протипоказань і може бути оскаржено до суду.

{Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих, затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає періодичному (не рідше одного разу на п’ять років) перегляду.

Стаття 10. Заклади з надання психіатричної допомоги, медичні працівники та інші фахівці, які надають психіатричну допомогу

Психіатрична допомога надається закладами з надання психіатричної допомоги всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами за наявності ліцензії, отриманої відповідно до законодавства. Психіатрична допомога особам віком до 18 років у закладах з надання психіатричної допомоги надається окремо від повнолітніх осіб. Медичні працівники, інші фахівці для допуску до роботи з особами, які страждають на психічні розлади, повинні пройти спеціальну підготовку та підтвердити свою кваліфікацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників, інших фахівців, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюються відповідно до законодавства.

Розділ II
ВИДИ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ НАДАННЯ

Стаття 11. Психіатричний огляд

Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання.

Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром: особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) - на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою її законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на проведення психіатричного огляду підопічного не пізніше дня, наступного за днем надання такої згоди.

{Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1033-V від 17.05.2007; в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:

вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або

неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або

завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення.

У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин, передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, заява повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення обгрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр направляє до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, який містить обгрунтування про необхідність проведення такого огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому порядку за рішенням суду.

Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду.

Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації.

Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить завідомо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров’я цієї особи, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Стаття 12. Амбулаторна психіатрична допомога

Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром: особі, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) - на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою законного представника такої особи. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків амбулаторна психіатрична допомога особі віком до 14 років (малолітній особі) надається за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на надання амбулаторної психіатричної допомоги підопічному не пізніше дня, наступного за днем надання такої згоди.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1033-V від 17.05.2007; в редакції Закону № 2205-VIII від 14.11.2017}

Амбулаторна психіатрична допомога може надаватися без усвідомленої письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника у разі встановлення у неї тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. Амбулаторна психіатрична допомога особі без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника надається лікарем-психіатром в примусовому порядку за рішенням суду.

{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Питання про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку вирішується судом за місцем проживання особи. Письмова заява про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку направляється до суду лікарем-психіатром. До письмової заяви, в якій повинні бути викладені підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої письмової згоди та без письмової згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок лікаря-психіатра, який містить обгрунтування про необхідність надання особі такої допомоги.

{Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на місяць, а комісією лікарів-психіатрів - не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги.

У разі необхідності продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-психіатр повинен надіслати до суду за місцем проживання особи письмову заяву про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До письмової заяви, в якій повинні бути викладені підстави надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такої допомоги. В подальшому продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.

{Частина п’ята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017}

У разі погіршення стану психічного здоров’я особи, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення ві

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка
 • Оплата карткою
  Оплата карткою

Відгуки

Для публикации на сайте введите имя и email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

КЛІКНІТЬ НА КАРТІ ТА МАСШТАБУЙТЕ КОЛЕСОМ МИШІ.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 097 277 21 46
 • +38 096 605 45 37
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Поліклініка: понеділок-п'ятниця 09.00 -16.12;
Денний стаціонар: понеділок-п'ятниця 07.00-15.12, субота 07.00-13.00.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання
Купити в один клік
Вiдбiрне